İlkut Mühendislik Logo
Çalışan Adayı Açık Rıza Beyan Formu KVKK Kurumsal Anasayfa

Çalışan Adayı Açık Rıza Beyan Formu

İlkut Mühendislik Hakkımızda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin İlkut Mühendislik tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, şirketin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişimde yer alan ve mülakat ve iş görüşmeleri sırasında şirketin insan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere ilettiğim her türlü kişisel verimin Şirket tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Şirket tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların Şirketin insan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin Şirket tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Şirket’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Şirket’in insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine ;

  • Onay veriyorum
  • Onay vermiyorum.

Kendi irademle seçtiğim referanslar ve/veya İlkut Mühendislik tarafından bizzat ulaşılan referanslar tarafından talep edilmesi durumunda, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğime dair işbu Açık Rıza Beyan Formu’nun, işe yatkınlığım hakkında bilgi alınması amacıyla, referans verecek kişilere aktarılmasına;

  • Onay veriyorum
  • Onay vermiyorum.

Veri Sahibinin

Adı-Soyadı :

Tarih :

İmza :